Deltoide (Ombro)

Desenvolvimento Frente                                   Desenvolvimento atrás da Nuca 

Elevação Lateral                      Desen. Alternado Arnold         Desen. com Alteres  

Elevação Lateral no Cabo

Elevação Lateral com inclinação           Remada Alta

 Crucifixo Inverso no Cabo                                         Crucifixo Inverso com Alteres

Elevação frontal Individual